Menu

Podmiotem naszych działań jest człowiek i jego środowisko. Tworzymy budynki, które pozytywnie wpływają na jakość życia i pracy. Tworzymy przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem a naturą. Nasze inwestycje idealnie wpisują się w to, co unikalne i wartościowe w danej przestrzeni i perfekcyjnie harmonizują ze zrównoważonym rozwojem miasta.

Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL, stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREAAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Całe osiedle Rezydencja Epika, budynki, przestrzeń użytkowa wokół nich, jak i sąsiadujące z nimi otoczenie, zostały zaprojektowane tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

 

 

EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA

- projekt budynków powstał w oparciu o zaawansowaną analizę komputerową, która miała na celu zapewnienie optymalnego doświetlenia każdego z lokali światłem słonecznym. Dzięki temu poszczególne rozwiązania zapewniające dostęp światła dziennego w każdym mieszkaniu zostały ulepszone i zoptymalizowane. Osiedle zostało zaprojektowane na podstawie wniosków z analizy komputerowej, dotyczącej efektywności energetycznej budynku, komfortu termicznego mieszkańców. Analizy zostały opracowane przez eksperta ds. efektywności energetycznej;

- budynki są energooszczędne, dzięki zastosowaniu rozwiązań, takich jak wydajne energetycznie windy, czy oświetlenie, które wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji przestrzeni wspólnych. Na terenie osiedla zastosowano efektywne oświetlenie terenu z użyciem energooszczędnych lamp oraz systemów sterowania oświetleniem. Ponadto na terenie inwestycji zamontowano czujki ruchu oraz zmierzchu. Oświetlenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczny i optymalny poziom natężenia światła;

- mieszkania wyposażone są w pakiet inteligentnego systemu SmartHome firmy Fibaro. System steruje, zarządza i monitoruje urządzeniami w mieszkaniach, co zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań przez mieszkańców. Dodatkowo nowoczesne głowice termostatyczne The Heat Controller, wchodzące w skład pakietu, pozwolą na optymalne zarządzanie zużyciem energii cieplnej;

- podniesiono wartość ekologiczną terenu i jego bioróżnorodność poprzez zagospodarowanie terenu obszarami zielonymi. Planuje się zaprojektowanie takiej zieleni, która jest szczególnie wartościowa dla lokalnej fauny, opartej na gatunkach rodzimych, odpornej na zmiany klimatyczne i pogodowe oraz niewymagającej intensywnego podlewania. Duża liczba gatunków roślin zwiększająca bioróżnorodność doskonale wpisuje się w lokalną strategię rozwoju środowiska. Powyższe rozwiązania zostały wsparte analizami i opiniami ekspertów z dziedziny ekologii. Dookoła budynku zaprojektowano wysoką zieleń izolującą i zapewniającą prywatność. Przestrzeń pomiędzy ogródkami wypełniono roślinnością okrywową, ogródki natomiast pozostawiono do aranżacji przyszłym mieszkańcom, dając możliwość stworzenia prywatnej, zielonej enklawy;

- osiedle było projektowane z uwzględnieniem aspektów związanych z przyszłymi zmianami klimatu. Zaproponowano materiały odporne na nadmierną ekspozycję na słońce oraz odporne na wilgoć;

- wykonawca prac budowlanych został zobowiązany do dostosowania się do bardzo wysokich wymagań środowiskowych. Podczas budowy przewiduje się segregację odpadów do recyklingu oraz racjonalne zużycie wody i energii. Pracownicy będą mieli zapewnione dobre warunki sanitarne dzięki dostępnym prysznicom i przebieralni oraz będą mogli korzystać z pracowniczej stołówki. Na budowie wdrożone zostaną bezpieczne metody pracy, a lokalna społeczność będzie informowana na bieżąco o postępie prac. Planowane jest także podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów oraz ich monitoring;

- w trosce o środowisko wdrożona została polityka zrównoważonych zakupów, polegająca . na efektywnym planowaniu zakupów surowców, produktów i usług zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju.

BEZPIECZEŃSTWO

- teren wyposażono w system kamer oraz system kontrolowanego wejścia;

- na terenie osiedla wyeliminowano ruch samochodowy. Komunikacja odbywa się poprzez komfortowy parking podziemny;

- komfortowe i dobrze oznakowane chodniki zapewniają, że otoczenie jest bezpieczne dla dzieci, czy osób starszych;

- wszystkie elementy budynku wystawione na intensywną eksploatację zabezpieczone zostały rozwiązaniami zapewniającymi zmniejszenie ewentualnych uszkodzeń. Są to m. in. odbojniki, listwy, materiały ochronne lub amortyzujące, co gwarantuje zmniejszenie uszkodzeń, a co za tym idzie kosztów remontów i powstających odpadów;

- nawierzchnie dla pieszych oznaczono stosując wyraźną, spójną kolorystykę.

PRZYJAZNE OTOCZENIE

- dla każdego mieszkania przewidziano miejsce na rower. Stojaki będą zlokalizowane zarówno na terenie, jak i na parkingu podziemnym, dzięki czemu rowery będzie można bezpiecznie przechowywać również w miesiącach zimowych;

- na największych balkonach zaprojektowano funkcjonalne szafy pozwalające na wygodne składowanie mebli i akcesoriów sezonowych.

TY TEŻ BĄDŹ ECO!

- Rezydencja Epika jest osiedlem mieszkaniowym przygotowanym z myślą o elektro mobilności. Wybrane miejsce parkingowe może zostać doposażone w ładowarki dla samochodów elektrycznych.

 

* Inwestycja „Rezydencja Epika” została zarejestrowana w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek