Menu
Warszawa / Trójmiasto

Podmiotem naszych działań jest człowiek i jego środowisko. Tworzymy budynki, które pozytywnie wpływają na jakość życia i pracy. Tworzymy przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem a naturą. Nasze inwestycje idealnie wpisują się w to, co unikalne i wartościowe w danej przestrzeni i perfekcyjnie harmonizują ze zrównoważonym rozwojem miasta.

Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL, stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREAAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Budynek SOHO 18, przestrzeń użytkowa wokół niego, jak i sąsiadujące z nim otoczenie, zostały zaprojektowane tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

 

 

EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA

- projekt budynku powstał w oparciu o zaawansowaną analizę komputerową, która miała na celu zapewnienie optymalnego doświetlenia każdego z lokali światłem słonecznym. Dzięki temu poszczególne rozwiązania zapewniające dostęp światła dziennego w każdym mieszkaniu zostały ulepszone i zoptymalizowane. Budynek został zaprojektowany na podstawie wniosków z analizy komputerowej, dotyczącej efektywności energetycznej budynku i komfortu termicznego mieszkańców. Analizy zostały opracowane przez eksperta ds. efektywności energetycznej;

- budynek jest energooszczędny, dzięki zastosowaniu rozwiązań, takich jak wydajne energetycznie windy, czy oświetlenie, które wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji przestrzeni wspólnych. Na terenie budynku zastosowano efektywne oświetlenie terenu z użyciem energooszczędnych lamp oraz systemów sterowania oświetleniem. Ponadto na terenie inwestycji zamontowano czujki ruchu oraz zmierzchu. Oświetlenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczny i optymalny poziom natężenia światła;

- mieszkania wyposażone są w pakiet inteligentnego systemu SmartHome firmy Fibaro. System steruje, zarządza i monitoruje urządzeniami w mieszkaniach, co zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań przez mieszkańców. Dodatkowo nowoczesne głowice termostatyczne The Heat Controller, wchodzące w skład pakietu, pozwolą na optymalne zarządzanie zużyciem energii cieplnej.;

- podniesiono wartość ekologiczną terenu i jego bioróżnorodność poprzez zagospodarowanie terenu obszarami zielonymi. Planuje się zaprojektowanie takiej zieleni, która jest szczególnie wartościowa dla lokalnej fauny, opartej na gatunkach rodzimych, odpornej na zmiany klimatyczne i pogodowe oraz niewymagającej intensywnego podlewania. Duża liczba gatunków roślin zwiększająca bioróżnorodność doskonale wpisuje się w lokalną strategię rozwoju środowiska, dodatkowo nadając walorów estetycznych. Rośliny zgrupowane są wedle dominujących barw, które podczas okresu wegetacji tworzą ciekawe kompozycje. Przestrzeń pomiędzy ogródkami wypełniono grupami krzewów, ogródki natomiast pozostawiono do aranżacji przyszłym mieszkańcom;

- osiedle było projektowane z uwzględnieniem aspektów związanych z przyszłymi zmianami klimatu. Zaproponowano materiały odporne na nadmierną ekspozycję na słońce oraz odporne na wilgoć;

- zastosowane w budynku ogrzewanie miejskie jest jednym z najbardziej pro-środowiskowych, niskoemisyjnych rozwiązań – w warszawskich elektrociepłowniach ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywane jest do ogrzewania;

- wykonawca prac budowlanych został zobowiązany do dostosowania się do bardzo wysokich wymagań środowiskowych. Podczas budowy przewiduje się segregację odpadów do recyklingu oraz racjonalne zużycie wody i energii. Pracownicy będą mieli zapewnione dobre warunki sanitarne dzięki dostępnym prysznicom i przebieralni oraz będą mogli korzystać z pracowniczej stołówki. Na budowie wdrożone zostaną bezpieczne metody pracy, a lokalna społeczność będzie informowana na bieżąco o postępie prac. Planowane jest także podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów oraz ich monitoring;

- w trosce o środowisko wdrożona została polityka zrównoważonych zakupów, polegająca na efektywnym planowaniu zakupów surowców, produktów i usług zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju;

BEZPIECZEŃSTWO

- teren wyposażono w system kamer oraz system kontrolowanego wejścia;

- komfortowe i dobrze oznakowane chodniki zapewniają, że otoczenie jest bezpieczne dla dzieci, czy osób starszych;

- nawierzchnie dla pieszych oznaczono stosując wyraźną, spójną kolorystykę;

PRZYJAZNE OTOCZENIE

- na terenie osiedla zaprojektowano miejsce do odpoczynku wśród zieleni;

- na terenie znajdują się parkingi rowerowe dla mieszkańców i gości;

TY TEŻ BĄDŹ ECO!

- w inwestycji SOHO 18 oferujemy możliwość skorzystania z ekologicznych rozwiązań z zakresu elektromobilności. Mieszkańcy będą mogli doposażyć wybrane miejsca parkingowe w naścienne stacje ładowania samochodów.

* Budynek „SOHO 18” został zarejestrowany w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek