Podmiotem naszych działań jest człowiek i jego środowisko. Tworzymy budynki, które pozytywnie wpływają na jakość życia i pracy. Tworzymy przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem, a naturą. Nasze inwestycje idealnie wpisują się w to, co unikalne i wartościowe w danej przestrzeni i perfekcyjnie harmonizują ze zrównoważonym rozwojem miasta.

Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL, stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREEAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Przestrzeń użytkowa wokół budynków, jak i sąsiadujące z nimi otoczenie, zostały zaprojektowane tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

 

 

EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA

- projekt budynków powstał w oparciu o zaawansowaną analizę komputerową, która miała na celu zapewnienie optymalnego doświetlenia każdego z lokali światłem słonecznym. Dzięki temu poszczególne rozwiązania zapewniające dostęp światła dziennego w każdym mieszkaniu zostały ulepszone i zoptymalizowane. Osiedle zostało zaprojektowane na podstawie wniosków z analizy komputerowej, dotyczącej efektywności energetycznej budynku, komfortu termicznego mieszkańców. Analizy zostały opracowane przez eksperta ds. efektywności energetycznej;

- budynki są energooszczędne, dzięki zastosowaniu rozwiązań, takich jak wydajne energetycznie windy, czy oświetlenie, które wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji przestrzeni wspólnych. Na terenie osiedla zastosowano efektywne oświetlenie terenu z użyciem energooszczędnych lamp oraz systemów sterowania oświetleniem. Ponadto na terenie inwestycji zamontowano czujki ruchu oraz zmierzchu. Oświetlenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczny i optymalny poziom natężenia światła;

- pomieszczenie na odpady, wyposażone w kosze selektywnej zbiórki, zostało zlokalizowane na parterze jednego z budynków. Dostęp dla mieszkańców zapewniony jest od strony dziedzińca, natomiast dla służb miejskich – od strony wjazdu;

- mieszkania wyposażone są w pakiet inteligentnego systemu SmartHome firmy Fibaro. System steruje, zarządza i monitoruje urządzeniami w mieszkaniach, co zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań przez mieszkańców. Dodatkowo nowoczesne głowice termostatyczne The Heat Controller, wchodzące w skład pakietu, pozwolą na optymalne zarządzanie zużyciem energii cieplnej;

- podniesiono wartość ekologiczną terenu i jego bioróżnorodność poprzez zagospodarowanie terenu obszarami zielonymi. Planuje się zaprojektowanie takiej zieleni, która jest szczególnie wartościowa dla lokalnej fauny, opartej na gatunkach rodzimych, odpornej na zmiany klimatyczne i pogodowe oraz niewymagającej intensywnego podlewania. Duża liczba gatunków roślin zwiększająca bioróżnorodność doskonale wpisuje się w lokalną strategię rozwoju środowiska. Powyższe rozwiązania zostały wsparte analizami i opiniami ekspertów z dziedziny ekologii. Przestrzeń pomiędzy ogródkami wypełniono roślinnością okrywową, ogródki natomiast pozostawiono do aranżacji przyszłym mieszkańcom, dając możliwość stworzenia prywatnej, zielonej enklawy.

- osiedle było projektowane z uwzględnieniem aspektów związanych z przyszłymi zmianami klimatu. Zaproponowano materiały odporne na nadmierną ekspozycję na słońce oraz odporne na wilgoć;

- rezydencja Iwicka jest osiedlem mieszkaniowym przygotowanym z myślą o elektromobilności. Wybrane miejsce parkingowe może zostać doposażone w ładowarki dla samochodów elektrycznych.

- wykonawca prac budowlanych został zobowiązany do dostosowania się do bardzo wysokich wymagań środowiskowych. Podczas budowy przewiduje się segregację odpadów do recyklingu oraz racjonalne zużycie wody i energii. Pracownicy będą mieli zapewnione dobre warunki sanitarne dzięki dostępnym prysznicom i przebieralni oraz będą mogli korzystać z pracowniczej stołówki. Na budowie wdrożone zostaną bezpieczne metody pracy, a lokalna społeczność będzie informowana na bieżąco o postępie prac. Planowane jest także podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów oraz ich monitoring.

- zastosowane w budynku ogrzewanie miejskie jest jednym z najbardziej pro-środowiskowych, niskoemisyjnych rozwiązań – w warszawskich elektrociepłowniach ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywane jest do ogrzewania.

W trosce o środowisko wdrożona została polityka zrównoważonych zakupów, polegająca . na efektywnym planowaniu zakupu surowców, produktów i usług zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju.

BEZPIECZEŃSTWO

- teren wyposażono w system kamer, ogrodzenie oraz system kontrolowanego wejścia.

- na terenie osiedla wyeliminowano ruch samochodowy. Komunikacja odbywa się poprzez komfortowy parking podziemny;

- komfortowe i dobrze oznakowane chodniki zapewniają, że otoczenie jest bezpieczne dla dzieci, czy osób starszych;

- wszystkie elementy budynku wystawione na intensywną eksploatację zabezpieczone zostały rozwiązaniami zapewniającymi zmniejszenie ewentualnych uszkodzeń. Są to m. in. odbojniki, listwy, materiały ochronne lub amortyzujące, co gwarantuje zmniejszenie uszkodzeń, a co za tym idzie kosztów remontów i powstających odpadów;

- nawierzchnie dla pieszych oznaczono stosując wyraźną, spójną kolorystykę;

PRZYJAZNE OTOCZENIE

- dla mieszkańców przewidziano miejsce na rowery. Stojaki będą zlokalizowane w pomieszczeniu rowerowni w parkingu podziemnym, dzięki czemu rowery będzie można bezpiecznie przechowywać również w miesiącach zimowych;

- niska kameralna, dwupiętrowa zabudowa z dużymi przestrzeniami między budynkami wypełnionymi bogatą roślinnością;

- bliski kontakt z przyrodą zapewnia powierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym stanowiąca 60% powierzchni działki;

- w sąsiedztwie planowana jest budowa parku oraz skweru z atrakcjami dla dzieci i dorosłych;

TY TEŻ BĄDŹ ECO!

- w Rezydencji Iwickiej oferujemy możliwość skorzystania z ekologicznych rozwiązań z zakresu elektromobilności. Mieszkańcy będą mogli doposażyć swoje miejsca parkingowe w naścienne stacje ładowania samochodów elektrycznych innogy eBox.

* Budynki "Rezydencji Iwicka" zostały zarejestrowane w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek

Świat Yareal

Cała inwestycja, w tym budynki, przestrzeń użytkowa wokół nich, jak i sąsiadujące z nimi otoczenie, została zaprojektowana tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

Zobacz szczegóły

Ruszyła przedsprzedaż ponad 200 mieszkań w pierwszym projekcie Yareal przygotowanym w trybie specustawy mieszkaniowej.

Zobacz szczegóły

Yareal Polska to obecna na rynku od wielu lat, wiodąca pod względem jakości firma deweloperska, wyspecjalizowana w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamentów. Firma posiada silną pozycję kapitałową

i mocne wsparcie udziałowców. Od 2005 roku aktywnie działamy w ramach Polskiego Związku Firm Deweloperskich PZFD. Jako członek PZFD przestrzegamy kodeksu dobrych praktyk oraz dbamy o utrzymanie najwyższych standardów jakościowych.

więcej... mniej...

Zobacz szczegóły

ESG to jeden z ważniejszych terminów w kontekście realizacji inwestycji deweloperskich, mający bezpośredni wpływ na kwestie dotyczące zarządzania i odpowiedzialności biznesowej firmy.

Zrównoważony rozwój był od początku jednym z fundamentów rozwoju Yareal. Zdajemy sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności wynikającej z faktu, że tworząc nowe projekty i wprowadzając nowe funkcje, definiujemy na dziesięciolecia realia i komfort życia w mieście.

więcej... mniej...

Zobacz szczegóły

Zrealizowane inwestycje

Praga Południe

SOHO by Yareal

ul. Mińska 25

Projekt zrealizowany w 2021 r.
Mokotów

Pozytywny Mokotów

ul. Postępu 25

Projekt zrealizowany w 2023 r.
Ochota

Eden Włodarzewska

ul. Włodarzewska 74

Projekt zrealizowany w 2019 r.
Wola

LIXA A, ul. Kasprzaka 2

LIXA B, ul. Giełdowa 1

Projekt zrealizowany w 2021 r.
Zobacz więcej