0

Podmiotem naszych działań jest człowiek i jego środowisko. Tworzymy budynki, które pozytywnie wpływają na jakość życia i pracy. Tworzymy przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem a naturą. Nasze inwestycje idealnie wpisują się w to, co unikalne i wartościowe w danej przestrzeni i perfekcyjnie harmonizują ze zrównoważonym rozwojem miasta.

BREEAM to najszerzej stosowany na świecie system oceny jakości i wpływu na środowisko. Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREAAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Przestrzeń budynku Sienna 65 charakteryzuje szereg rozwiązań, wprowadzonych z myślą o komforcie mieszkańców, a także pozytywnym wpływie inwestycji na środowisko i okolicę. Rozwiązania zostały podzielone na te odnoszące się do komfortu w budynku, elementów przyjaznego otoczenia, lokalizacji i pozytywnego wpływu na lokalną społeczność.

 

 

STWORZONE DLA TWOJEGO KOMFORTU

- budynek jest wyposażony w system SmartHome firmy Fibaro. Jest to inteligentny system automatyki budynkowej, który steruje, zarządza i monitoruje urządzenia w budynku. Jego stosowanie zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.

- w budynku zastosowane są liczne rozwiązania energooszczędne, jak np. energooszczędne windy, a także wyposażenie systemu oświetlenia części wspólnych w czujniki ruchu i zmierzchu.

- w budynku będzie dostępna dla mieszkańców prywatna, zielona przestrzeń na dachu. Zielony taras, a także donice na balkonach apartamentów, zachęcają do kreowania zielonej enklawy w centrum miasta. Dodatkowo, zielony dach zapobiega nagrzewaniu się budynku, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na przestrzeń miejską. Nadmierne nagrzewanie budynków w mieście(tzw. miejska wyspa ciepła) oddziałuje negatywnie na środowisko miejskie zmieniając lokalny klimat na bardziej suchy, cieplejszy i bezwietrzny co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia jakości powietrza.

- zadbano także o projekt wykończenia wnętrz przestrzeni wspólnych, który dzięki wykorzystaniu elementów drewna i kamienia wprowadza naturalne materiały dające wytchnienie od miejskiego zgiełku. Klatka schodowa będzie doświetlona światłem naturalnym, a hole na piętrach będą wyposażone w energooszczędne oświetlenie led.

- teren i budynek są przyjazne i dostępne dla osób niewidomych. Na powierzchniach wspólnych zaplanowano etykiety i system oznakowania pisany brajlem. Dodatkowo, zaprojektowano rozwiązania zapewniające komfort osób ze specjalnymi wymaganiami, jak np. osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy też rodzice z dziećmi.

- na terenie inwestycji stworzono miejsca do zabawy i aktywnego odpoczynku z ławkami wśród zieleni.

- w celu zabezpieczenia budynku przed zniszczeniem, elementy budynku narażone na intensywne użytkowanie są zabezpieczane odbojnikami, listwami, materiałami ochronnymi lub amortyzującymi, a także innymi zabezpieczeniami odpowiednimi do danego miejsca, co gwarantuje zmniejszenie uszkodzeń, a co za tym idzie kosztów remontów i powstających odpadów.

EKONOMICZNOŚĆ NA CODZIEŃ

- w garażu istnieje instalacja elektryczna, umożliwiająca zainstalowanie gniazd do ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki będzie można podłączyć do podliczników energii dla każdego lokatora, który zdecyduje się na takie udogodnienie.

- zastosowane w budynku ogrzewanie miejskie jest jednym z najbardziej pro-środowiskowych, niskoemisyjnych rozwiązań dzięki systemowi stosowanemu w warszawskich elektrociepłowniach, gdzie ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej jest wykorzystywane do ogrzewania.

 

Z MYŚLĄ O TOBIE I ŚRODOWISKU

-budynek został zaprojektowany na podstawie wniosków z analizy komputerowej, dotyczącej efektywności energetycznej budynku, komfortu termicznego mieszkańców oraz dostępu światła dziennego do poszczególnych pomieszczeń. Wnioski pozwoliły na dobór optymalnych rozwiązań projektowych, zapewniających maksymalny komfort użytkowników budynku, takich jak dobór szklenia, izolacji termicznej, zwiększenie dostępu światła dziennego, podwyższona jakość powietrza wewnętrznego poprzez zastosowanie wywiewnej wentylacji mechanicznej. Analizy zostały wykonane przez eksperta ds. efektywności energetycznej.

- na terenie budynku będzie obszar do składowania segregowanych odpadów, a także kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Jest to rozwiązanie zachęcające do ekologicznego podejścia do gospodarowania odpadami.

- podniesiono wartość ekologiczną terenu i jego bioróżnorodność poprzez planowaną instalację budek dla motyli, biedronek, ptaków oraz zaprojektowanie takiej zieleni, która jest szczególnie wartościowa dla lokalnej fauny, opartej na gatunkach rodzimych, odpornej na zmiany klimatyczne i pogodowe, niewymagającej intensywnego podlewania. Duża liczba gatunków roślin zwiększająca bioróżnorodność jest w zgodzie z lokalną strategią rozwoju bioróżnorodności. Projekty zieleni zostały wsparte analizami ekologa.

- teren inwestycji jest oświetlony instalacją lamp LED, co pozwala na oszczędność energii.

- w budynku przewidziane są udogodnienia dla rowerzystów w postaci pomieszczenia do przechowywania rowerów.

- w otoczeniu budynku znajdują się tereny zielone, zwiększające atrakcyjność inwestycji pod względem ekologicznym oraz rekreacyjnym.

ŻYĆ LEPIEJ BĘDĄC ODPOWIEDZIALNYM 

- wykonawca prac budowlanych musiał dostosować się do bardzo ostrych wymagań środowiskowych. Podczas budowy przewiduje się segregację odpadów do recyklingu, racjonalne zużycie wody i energii, a pracownicy będą mieli zapewnione dobre warunki sanitarne poprzez zapewnienie prysznicy, przebieralni, stołówki, czy też bezpiecznych metod pracy. Lokalna społeczność jest i będzie była na bieżąco informowana o postępie prac. Planujemy podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów, co będzie na bieżąco monitorowane.

 

* Inwestycja „Sienna 65” została zarejestrowana w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo

 

Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek