0

BREEAM to najszerzej stosowany na świecie system oceny jakości i wpływu na środowisko.
Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREAAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Rezydencja Łazienki Park to przemyślana i dopracowana w każdym szczególe koncepcja architektoniczna. Budynek wraz z przestrzeniami użytkowymi gwarantują najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

STWORZONE DLA TWOJEGO KOMFORTU

- apartamenty zostaną wyposażone w pakiety systemu Smart Home firmy Fibaro. Jest to inteligentny system automatyki budynkowej, który steruje, zarządza i monitoruje urządzenia w budynku. Jego stosowanie między innymi zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie energii;

- dla budynku został opracowany model na podstawie, którego została przygotowana specjalistyczna analiza dostępu światła dziennego. W wyniku przeprowadzonej zaawansowanej analizy na etapie projektowym salony i kuchnie w apartamentach mają zapewnione optymalne doświetlenie światłem słonecznym. Na podstawie uzyskanych wniosków opracowano model optymalnego posadowienia budynku oraz zdecydowano o zastosowaniu wysokich okien, które charakteryzują się wysokim parametrem Lt (współczynnik przepuszczalności światła);

- apartamenty zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający wentylację świeżym powietrzem. W tym aspekcie niebagatelną rolę odgrywają okna oferujące duże powierzchnie otwarcia;

- każdy z apartamentów dysponuje dostępem do prywatnej przestrzeni (balkony, loggie, tarasy, ogródki);

- elementy budynku wystawione na intensywną eksploatację zabezpieczono przed ewentualnymi uszkodzeniami. Zastosowano m. in. odbojniki, listwy, materiały ochronne oraz amortyzujące, które chronią przed uszkodzeniami lub znacząco zmniejszają ich skalę. Przekłada się to na redukcję kosztów remontów i powstających przy ich okazji odpadów;

- na terenie inwestycji znajduje się specjalne pomieszczenie przeznaczone do parkowania rowerów przez mieszkańców. Mieszkańcy mogą także przechowywać swoje rowery w komórkach lokatorskich;

- teren Rezydencji Łazienki Park wolny jest od ruchu samochodowego. Wjazd na parking podziemny wiedzie wprost z ulicy 29 Listopada.

EKONOMICZNOŚĆ NA CO DZIEŃ

- zastosowane w budynku ogrzewanie miejskie jest jednym z najbardziej pro-środowiskowych, niskoemisyjnych rozwiązań - w warszawskich elektrowniach ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywane jest do ogrzewania;

- oświetlenie na terenie inwestycji Rezydencji Łazienki Park wykonano w oparciu o energooszczędne lampy. Oświetlenie zapewnia bezpieczny i optymalny poziom natężenia światła. Na terenie inwestycji zamontowane zostaną czujki ruchu oraz zmierzchu.

ŻYĆ LEPIEJ BĘDĄC ODPOWIEDZIALNYM

- wykonawca prac budowlanych będzie musiał dostosować się do bardzo ostrych wymagań środowiskowych. Podczas budowy obowiązywała będzie segregacja odpadów do recyklingu oraz racjonalne zużycie wody i energii. Pracownicy będą mieli zapewnione dobre warunki sanitarne – w tym dostęp do pryszniców i przebieralni. Ponadto, przewidziana jest dla nich stołówka. Na budowie stosowane będą bezpieczne metody pracy. Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępie prac. Planujemy podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów.

Z MYŚLĄ O TOBIE I ŚRODOWISKU

- budynek zaprojektowano z myślą o postępujących zmianach klimatu. Do budowy wykorzystano materiały odporne na wilgoć oraz odporne na dużą ekspozycję na słońce;

- w wyniku przeprowadzonej analizy efektywności energetycznej w budynku zastosowano energooszczędne rozwiązania, co pozwoliło na uzyskanie wysokiej liczby punktów w tej kategorii. Zaprojektowano automatyczne oświetlenie w technologii LED z wykorzystaniem czujek ruchu. Zaprojektowane źródło ciepła dla tej inwestycji charakteryzuje się wysoką sprawnością. W budynku zaproponowano energooszczędne windy, które posiadają system stand-by, energooszczędny napęd oraz oświetlenie LED;

- budynek charakteryzuje się optymalnym zużyciem energii. Osiągnięto to dzięki szeregowi rozwiązań takich jak wydajne energetycznie windy, energooszczędne oświetlenie oraz nowoczesne systemy izolacyjne, które pozwalają wyraźnie zmniejszyć koszty eksploatacji przestrzeni wspólnych;

- na terenie Rezydencji Łazienki Park zaplanowano tereny zielone, obsadzone między innymi krzewami i pnączami. Wpiszą się one w atrakcyjne ekologicznie i rekreacyjnie, pełne roślinności otoczenie inwestycji, jakim są między innymi zespół pałacowo-ogrodowy Łazienki Królewskie, Park Agrykola czy rejon Portu Czerniakowskiego i Bulwarów Wiślanych. W ramach wzbogacenia bioróżnorodności terenu zostanie stworzone cenne przyrodniczo siedlisko ptaków ze szczególnym uwzględnieniem wróbla zwyczajnego. Wróble podobnie jak inne ptaki, to gatunek o dużej sile dyspersji, niekorzystający z jednego typu siedliska, lecz z ich mozaiki. Konsekwentnie, stworzenie chociaż części siedliska wróbla będzie istotnym elementem ich ochrony i ograniczenia spadku ich populacji. Na terenie inwestycji zaprojektowano założenie budek lęgowych dla tego gatunku oraz umieszczenie poideł;

- główne pomieszczenie na śmieci oraz kosze na śmieci znajdujące się na terenie inwestycji pozwalają na selektywną zbiórkę odpadów. Segregacja odpadów będzie prowadzona według nowego podziału: szkło, papier (w tym tektura), bioodpady oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne. Ponadto przewidziano pojemnik na odpady zmieszane.

TY TEŻ BĄDŹ ECO!

- w inwestycji Rezydencja Łazienki Park oferujemy możliwość skorzystania z ekologicznych rozwiązań z zakresu elektromobilności. Mieszkańcy będą mogli doposażyć wybrane miejsca parkingowe w naścienne stacje ładowania samochodów elektrycznych innogy eBox.

 

* Inwestycja „Rezydencja Łazienki Park” została zarejestrowana w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek