0


Inwestycja Soho by Yareal to inwestycja mieszkaniowo-usługowa, która ubiega się o certyfikat BREEAM Communities. Certyfikacja BREEAM Communities to zrównoważone podejście w projektowaniu zespołów urbanistycznych, osiedli a nawet dzielnic, ale także pomoc dla deweloperów i planistów w tworzeniu inwestycji, które dbają o środowisko, dobrostan mieszkańców i użytkowników a także wpływają korzystnie na lokalną ekonomię. Przyznanie inwestycji certyfikatu BREEAM Communities świadczy o trwałości strategii rozwoju danego obszaru.

Od samego początku zespół projektowy Soho by Yareal pracował nad osadzeniem zrównoważonych zasad i celów w projekcie mając na celu tworzenie miejsc, w których ludzie będą chcieli mieszkać i pracować.

Schemat certyfikacji towarzyszył planowaniu przestrzennemu w czterech głównych kategoriach:

  

DOBROBYT SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

Przed przystąpieniem do projektowania zespół analityków, ekonomistów i architektów przeprowadził specjalistyczne analizy ekonomiczne i demograficzne, których celem było określenie potrzeb i możliwości lokalnej gospodarki. Przeprowadzone badanie skupiło się na zrozumieniu, w jaki sposób inwestycja Soho by Yareal może wzmocnić gospodarczy dobrobyt przyszłych mieszkańców.

W projekcie uwzględniono wnioski z przeprowadzonej dla terenu oceny ryzyka wystąpienia powodzi biorąc pod uwagę przyszłe, prognozowane zmiany klimatyczne. Dodatkowo projekt został opracowany w oparciu o wnioski z wykonanej przez akustyka analizy, w której określił źródła i charakter hałasu na terenie inwestycji i wokół niego. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się stworzyć komfortowe i przyjazne dla przyszłych użytkowników przestrzenie.

Park liniowy zlokalizowany w centralnej części inwestycji będzie odpowiadał na potrzeby przyszłych użytkowników zarówno w zakresie dostarczenia odpowiedniej ilości zieleni, a także miejsc do aktywności tworząc wysokiej jakości przestrzeń publiczną. Odpowiadając na przyszłe zmiany społeczne zaprojektowano przestrzeń przyjazną pieszym, w tym osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, czyniąc ją dostępną dla wszystkich.

Konsultacje z lokalnymi władzami, zarządem dróg oraz mieszkańcami pozwoliły na ograniczenie ruchu kołowego na terenie SOHO by Yareal. Parkingi nie zdominują przestrzeni i nie zagrożą swobodnemu poruszaniu się rowerzystów i pieszych.

Oświetlenie zewnętrzne będzie wyposażone w źródła o wysokiej efektywności i zaprojektowane w taki sposób, aby unikać efektu olśnienia, zaświecania pobliskich terenów i poświaty, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego oraz pozwoli zaoszczędzić energię.


ZASOBY I ENERGIA

Ekspert ds. efektywności energetycznej przygotował analizę komputerową, która miała na celu zmniejszenie emisji CO2 związanej z podstawowym zapotrzebowaniem na energię budynków. Dzięki zastosowaniu w projekcie inwestycji zaleceń z raportu udało się zredukować emisje CO2 o ponad 15%.

Ponadto konsultacje z władzami miasta oraz zalecenia konserwatora zabytków pozwoliły na odpowiednie połączenie istniejących obiektów z nowoczesną architekturą. Część budynków zostanie poddana rewitalizacji i docelowo zostaną im nadane nowe funkcje, dzięki czemu teren zostanie „przywrócony do życia”.


UŻYTKOWANIE TERENU I EKOLOGIA

Projekt inwestycji uwzględnia zalecenia ekologa, który przygotował dla terenu SOHO strategię ekologiczną i ocenę wpływu inwestycji na środowisko. Zastosowanie w projekcie rekomendacji strategii pozwoli ochronić cenne przyrodniczo elementy, a także wzmocnić bioróżnorodność terenu tworząc przestrzeń przyjazną użytkownikom.


TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Układ ulic, trasy piesze i rowerowe będą bezpieczne i pozwolą promować zrównoważone sposoby przemieszczania się. W projekcie uwzględniono odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo w odniesieniu do pojazdów, pieszych i rowerzystów.

Dzięki położeniu inwestycji w zwartej tkance miejskiej użytkownicy będą mogli korzystać z różnorodnych środków transportu publicznego. Ruch kołowy zostanie w większości sprowadzony do kondygnacji podziemnych.


     

     

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek